Arkiv

Dålig bredbandsuppkoppling

Ring Telia kundservice på 020-202070. Du skall uppge personnummer eller ha avtalsnummer tillgängligt. Telia kontrollerar om det är fel på routern. Om det är fel på den, skickar man den tillbaka till Telia och får en ny utan kostnad.   

Telias fibernät

Under våren 2013 installerades fibernät i samtliga hus. Dosan där fiberkabeln kommer in sitter i köket. Du får inte lossa den från väggen, eftersom glasfibern riskerar att brytas då. Kostnaden för det gemensamma nätet och kanalpaket ingår tills vidare i