Arkiv

Underhåll staket/plank

Du svarar för det underhåll som tillhör lägenhetens tomt (trädgårdsstaket, trädgårdsgrind, trädgårdsplank mellan lägenheterna och målning av den del av detta plank som vetter mot lägenheten).Vad gäller målning av planket i garageporten och taket har vi, för att minska föreningens

Skuggande träd

Vissa trädgårdar har problem med att kommunens träd är så stora att de skuggar trädgården. Kontakta i så fall kommunen. Om man kan påvisa betydande olägenhet finns en en liten chans att få dem borttagna. Annars är det tyvärr svårt

Häckar längs gångarna

Häckar längs gångarna klipps av anlitad fastighetsskötare. För den del av häcken som löper längs med eller runt din trädgård mot grönområdet ansvarar du själv.

Bygglov för plank

På förekommen anledning vill vi informera om vad som gäller för plank i våra trädgårdar. Enl Malmö Stadsbyggnadskontor finns följande regler: STAKET OCH LÅG MUR UTAN LOV Staket lägre än 1,2 m får sättas upp utan bygglov i Malmö kommun.