Arkiv

Sophämtning

Fyrfackskärlen ska ställas längst ut i carporten, med handtagen ut mot trottoaren, så att de enkelt kan tömmas av sophämtarna. Kärl 1 töms varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka. Om du behöver nya papperspåsar för matavfall fäster du en

Trädgårdsavfall

Du kan beställa ett separat sopkärl för trädgårdsavfall. Detta töms varannan vecka under växtsäsongen. Att köra trädgårdsavfallet till återvinningen är också en möjlighet. Se www.sysav.se för stationer och öppettider.