Arkiv

Alla skador

När du upptäcker en skada i din lägenhet vill du veta om det är ett försäkringsärende. På www.rbforsakring.se finns massor av information. För att snabbt se vad som gäller kan du gå in på http://www.proinova.se/proaktivonline/ och välja Vanliga frågor. Här

Vatten in genom taket

Utifrån kommande vatten När byggnadsskalet inte håller tätt mot vatten (taket) är det en skada som försäkringsbolaget normalt inte ersätter. Föreningen ansvarar för skadorna på taket och den boende för ytskiktet (golv, väggar). Vid skador i samband med storm, dvs