Arkiv

Kapitaltillskott istf friköp

Ett alternativ till friköp är s.k. kapitaltillskott. Vi har undersökt intresset och till styrelsemötet i november 2011 hade vi fått in 14 intresseanmälningar. Vi bedömer intresset som alltför svagt och beslutade vänta tills frågan kommer upp på nytt och då

Friköp av husen

Efter ordinarie stämma 2010 bildades en arbetsgrupp som undersökte frågan om friköp. Föreningen anslog en summa om 10.000:- för att täcka eventuella kostnader för att undersöka möjligheterna. Resultatet blev att sakkunniga och ev jurister måste anlitas. Kostnaderna för detta visade

Motioner

Motioner är konkreta förslag från medlemmar som skall föredragas under årsmötet, där beslut fattas om ev genomförande resp avslag. Motioner skall vara inlämnade i skriftlig form (inte epost!) till styrelsen senast den 31 januari det är som stämman skall hållas.