Arkiv

Studsmatta

Studsmatta   Det finns inte något i bygglag eller i bostadsrättslag som förbjuder användandet av studsmattor. Föreningen har även haft kontakt med jurist som styrker detta. 

Progressiv avskrivning

RB har tidigare tillämpat progressiv avskrivning. När detta blev förbjudet 2014 har RB istället valt en avskrivningsperiod om 120 år. Du kan läsa mer här: Om_prog_avskr

Råttor på området

Då och då har medlemmar rapporterat till föreningens styrelse att de sett råttor på vårt bostadsområde. De undrar vad de ska göra. Svar: var och en får själv vid obehag av skadedjur kontakta anticimex. Men styrelsen och fastighetsskötarna vill härmed