Arkiv

Parkeringsplatser

Parkeringstillstånd krävs numera för markerade platser. Vi har ett avtal med Aimo Park som gör det möjligt för oss att ringa dem om P-platserna missbrukas eller om man ställer upp bilar så de hindrar annan trafik. Om du skulle få

Nyckel till föreningshuset

Du har fått en nyckel till ytterdörren till föreningshuset, Västra Stationsg. 25, av förre ägaren till bostadsrätten. Samma nyckel går till städrummet. Till samlingslokalen har enbart styrelsemedlemmar nyckel. Om du inte fått nyckeln kan du kontakta någon i styrelsen. Vi

Gemensam tvättstuga

Frågan gemensam tvättstuga har varit uppe ett par gånger. Vi har inget ledigt utrymme för att uppföra en ny byggnad och kostnaderna hade i så fall blivit mycket höga. Att bygga en tvättstuga i samlingslokalen är inte tillåtet eftersom detta