Arkiv

Jordfelsbrytare

I nya bostäder är jordfelsbrytare ett krav Sedan år 2000 måste jordfelsbrytare installeras i alla ny­producerade bostäder, skolor, förskolor och fritidshem . År 2004 utökades kravet även till elinstallationer som byggs ut eller ändras . Att montera jordfelsbrytare i fasta

Vattenläckage

Felanmäl till styrelsen. Om det är akut kvällar/helger ring till Riksbyggen jour 0771 – 860 860. Vi beställer en fuktfirma för att reda ut vad du har för skador och hur läckaget uppstod. Denne skriver en rapport som styrelsen skickar till

Problem med elräkningar

Du väljer själv din elleverantör. Det innebär att priset på el och kostnaden för den el du använder i hushållet bestäms helt och hållet av dig själv. Elmätaren i förrådet ägs av EON. Föreningen har inget ansvar för den. EON

Gemensam el

Gemensam el har diskuterats och vi har undersökt möjligheten. I nuläget blir det för dyrt eftersom individuella mätare måste installers i varje lägenhet. När priserna sjunker kommer vi på nytt att ta upp frågan.

Individuell energimätning

Frågan om individuell mätning av värme och vatten har kommit upp några gånger. Styrelsen är positiv till detta och skall undersöka möjligheten. Vi kommer att lägga ett förslag när det är ekonomiskt rimligt att genomföra en sådan förändring. Dock skall

Stänga av vattnet

Gropen med rör för inkommande och utgående vatten till kranar resp. radiatorer finns i hallen hos 3:or och 4:or. Hos 2:orna finns gropen i klädkammaren. Det finns 4 huvudrör, en med röd kran och 3 med spakar i gropen. De