Arkiv

Uterum 2:orna

Om du skall bygga till den terrass med tak som finns på 2:ornas trädgårdssida så att du stänger igen öppningarna med vägg och/eller dörrar behöver du inte ha bygglov. 

Bygglov för plank

Så får du bygga plank Plank som är max 1,2 m får sättas upp utan bygglov i Malmö kommun.Stadsbyggnadskontoret beviljar bygglov i vår föreningen för plank som är max. 1,6 m. För nätstängsel eller t. ex. glesa smidesstaket krävs aldrig

Säkerhetsdörr

I princip är det inget som hindrar att man byter till säkerhetsdörr. Men vi bestämde vid sista målningen 2008 att våra ytterdörrar skulle vara i en av tre färger. Detta gjordes i samråd med Byggnadsnämnden. Färgerna var vit, grön och röd

Otätt fönster

Läs här om fönsterbyte.     Bostadsrättsföreningens stadgar styr vem som skall stå för fönsterbytet. I detta fall är det föreningen som skall bekosta detta. Men det är styrelsen som beslutar när bytet skall ske. Detta i sin tur beror

Bygga uterum

Om du skall bygga uterum söker du bygglov hos Stadsbyggnadskontoret. Du kan läsa reglerna här: Bygglov1. Gör så här: ta fram en så bra ritning som möjligt över ditt tilltänkta uterum med aktuella mått.  Ytterligare information, kartor och blanketter kan

Måla/reparera plank

Plank och staket på trädgårdssidan är medlemmens eget ansvar och underhållet bekostas av medlemmen. Plank i garageporten och på innergården samt de två förråden är föreningens egendom. För att hålla nere våra månadsavgifter har styrelsen beslutat att medlemmarna själv skall