Arkiv

Säkra ditt hem mot inbrott

Förutom grannsamverkan skall du vidta ett antal åtgärder för att känna dig säkrare: Skaffa brytskydd på altandörr och ytterdörr. Du behöver, förutom det vanliga låset, ett 9-tillhållarlås. Det finns nya lås som fungerar som tillhållarlås och är s.k. allt-i-ett lås.

Brandväggar/larm

Varje bostad är en brandcell. Brandväggar finns hela vägen upp till taknocken. Samtliga bostäder måste ha fungerande brandlarm. Det är medlemmarnas eget ansvar. Glöm inte att kontrollera dem regelbundet och ha reservbatterier hemma.

Behöver jag hemförsäkring?

Du måste se till att du har en hemförsäkring. Bostadsrättstillägget har du redan genom Riksbyggen. A. Bostadsrättsinnehavare ska teckna hemförsäkring. Det är en försäkring som alla privatpersoner med eget boende skall ha. B. Fastighetsförsäkring tecknas av bostadsrättsföreningen. Den täcker den

Hemförsäkring och bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägget ingår i fastighetsförsäkringen. Detta innebär att vi inte behöver något annat tillägg till vår vanliga hemförsäkring. Mer information om självrisk och omfattning finns här. Fördjupad information finns på RBförsäkring. Här kan du också göra skadeanmälan.

Vilken försäkring gäller

När du råkar ut för skada eller inbrott är det bra att veta vilken försäkring som gäller och vem du skall kontakta. Du behöver också veta vad som gäller när du behöver återställa en skada. Läs mer här

Grannsamverkan mot brott

Vi har tillsatt 1 person för projektet Grannsamverkan mot inbrott. Läs vidare om detta under fliken Föreningen/försäkring och skydd. Alla förslag från medlemmarna är välkomna. Tag kontakt med styrelsen om du har något att tillföra eller fråga om. Du kan också